Laddar
Post Image

Den majestätiska Rambo mosse ingår sedan i våras i det nya naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse. Det innebär att vi inte drar bansträckningen genom mossen som först var tänkt. Naturreservatet har bildats eftersom området hyser livsviktiga miljöer för både växter och djur, inte minst många rödlistade fåglar.

Apropå fåglar kan det mycket väl vara en sådan – nämligen korpen – som ligger bakom namnet Rambo. I äldre tider kallades korpen ramm/rampn/rafn, ett ord som finns kvar i såväl norska som danska och isländska. Ramm betydde också fuktig äng, och i många fall är det därför svårt att avgöra om det är marken eller korpen som gett upphov till namn med förleden ram- .

En annan skojig kuriosa är att Hisingssonen Peter Gunnarsson tog med en lokal äppelsort när han utvandrade till Amerika på 1600-talet. Peter kom från Ramberget, och med tiden tog han sig därför namnet Rambo istället för Gunnarsson. Äpplet, som också fick heta Rambo, dog ut i Sverige men levde vidare i USA. När författaren David Morrell tre hundra år senare skulle namnge hjälten i sin roman First Blood fick han heta Rambo efter äpplet.

Share this content:

Föregående
Ullmax
Nästa
Reportage i Mölndals-Posten